Přání do obálky 8006

8006 – přání do obálky na I. svaté přijímání 21.0374-1, 21.0379-2.