Přání do obálky 8006

8006 – Přání do obálky na I. svaté přijímání 21.0328-1, 21.0328-2.