Památka na svátost biřmování

04.0037-18A – památka na svátost biřmování, rozměr 15,8 x 23,3 cm.