Certifikát k I. Sv. přijímání

04.0037-17 – Certifikát na I. Svaté přijímání 17,5 x 26,5 cm.